Anuarul Astra Sabesiensis

Printre obiectivele iniţiale formulate de Despãrţãmântul ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş   s-a numãrat şi editarea unui periodic, proiect care, din aproape în aproape, s-a transformat într-un anuar ştiinţific, primul anuar ştiinţific al Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Românã şi Cultura Poporului Român-ASTRA. Anuarul Astra Sabesiensis se adreseazã, în special, unui public restrâns, iniţiat, de specialişti, dar şi publicului larg, pasionat de istorie şi de cercetarea trecutului, în contextul promovãrii istoriei, arhitecturii şi a valorilor locale.

Apariţia primului numãr al anuarului Astra Sabesiensis reprezintã încununarea fireascã a unui proiect extrem de generos, intitulat ,,Realizarea debutului editorial al revistei Astra Sabesiensis”, iniţiat de Despãrţãmântul ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş şi finanţat de Primãria Municipiului Sebeş, proiect ce se desfãşoarã în perioada 28 august-28 noiembrie 2015 şi care şi-a propus crearea unui cadru pentru exprimarea ideilor, pentru crearea dezbaterilor şi pentru promovarea cercetãrii ştiinţifice, precum şi pentru creşterea vizibilitãţii despãrţãmântului Sebeş în afara comunitãţii locale, în mediul academic.

Tematica studiilor publicate abordeazã probleme de istorie localã sau naţionalã, istorie social-politicã sau istorie culturalã, istoria artei sau memorialisticã, ilustrând vastul teren pe care îl oferã cercetarea trecutului care, contrar opiniei unor autori, mai mult sau mai puţin avizaţi, ascunde încã multe fragmente sau faţete, ce aşteaptã sã fie descoperite şi valorificate. Fãrã a divulga mai multe secrete, sperãm ca materialele publicate sã deschidã sau sã completeze cercetãri în domeniul istoriei.

Primul număr al Anuarului, apărut în octombrie 2015 :ASTRA-SABESIENSIS-an I-nr.1

Cel de-al doilea număr apărut în septembrie 2016:  Astra-Sabesiensis-an-II-numar-2-2016

Cel de-al treilea număr apărut în octombrie 2017: Astra-Sabesiensis-numar-3-2017

Supliment numărul 1, apărut în decembrie 2017: Astra Sabesiensis, supliment numar 1, 2017

Cel de-al patrulea număr, apărut în anul 2018: Astra-Sabesiensis-numar-4-2018

Cel de-al cincilea număr, apărut în anul 2019: Astra-Sabesiensis-număr-5-2019

Cel de-al șaselea număr, apărut în anul 2020: Astra-Sabesiensis-număr-6-2020

COLEGIUL ŞTIINŢIFIC:
PROF. UNIV. DR. HARALD HEPPNER (UNIVERSITATEA KARL-FRANZENS GRAZ);
PROF. UNIV. DR. DANIELA LOMBARDI (UNIVERSITATEA DIN PISA);
PROF. UNIV. DR. OLIVER SCHULZ (UNIVERSITATEA ,,BLAISE PASCAL” CLERMONT-FERRAND);
CONF. UNIV. DR. VASILE CIOBANU (UNIVERSITATEA ,,LUCIAN BLAGA” SIBIU);
CONF. UNIV. DR. IOAN CÂRJA (UNIVERSITATEA ,,BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA);
CONF. UNIV. DR. ANA VICTORIA SIMA (UNIVERSITATEA ,,BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA);
CONF. UNIV. DR. FLORICA BOHÎLŢEA MIHUŢ (UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI);
CONF. UNIV. DR. FLORIN DOBREI (UNIVERSITATEA ,,EFTIMIE MURGU” REŞIŢA);
CONF. UNIV. DR. SORIN BULBOACÃ (UNIVERSITATEA DE VEST ,,VASILE GOLDIŞ” ARAD);
CONF. UNIV. DR. HADRIAN GORUN (UNIVERSITATEA ,,CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TÂRGU-JIU);
LECT. UNIV. DR. MIHAI CROITOR (UNIVERSITATEA ,,BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA);
LECT. UNIV. DR. DANIEL ALIC (UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA);
 LECT. UNIV. DR. FLAVIUS MARCĂU (UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI TARGU-JIU;
MIRCEA-GHEORGHE ABRUDAN (UNIVERSITATEA ,,BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA);

See Scientific-board

COLEGIUL DE REDACŢIE:
DRD. MIHAI-OCTAVIAN GROZA (desparțământul astra „vasile moga” sebeș)-DIRECTORUL REVISTEI
DR. DIANA-MARIA DÃIAN (UNIVERSITATEA ,,BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA)-REDACTOR ŞEF
DRD. IULIU-MARIUS MORARIU (UNIVERSITATEA ,,BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA)
DRD. DANIELA-MARIA STANCIU (UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU)
DRD. ANDREI PÃVÃLEAN (UNIVERSITATEA ,,BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA)
DRD. OANA-MARIA MITU (UNIVERSITATEA ,,DUNÃREA DE JOS” GALAŢI)
DRD. NICOLAE DUMBRÃVESCU (UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918” ALBA-IULIA)
DRD. GABRIELA-MARGARETA NISIPEANU (UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI)

See Editorial-board

În vederea publicării unui articol, vă rugăm consultați normele de publicare și normele privind etica și malpraxisul/ If you consider publishing an article, please consult the publication rules and the publication ethics and malpractice statement.

Publication Ethics and Malpractice Statement

Norme-de-publicare

Rules-for-publication

Documente utile/Useful documents:

Procesul-de-recenzare

The-Review-Process

Formular-de-recenzare-ASTRA-Sabesiensis

Questioner-of-reviewing-ASTRA-Sabesiensis